Het snoeien van bomen is in principe voor de boom niet nodig. Bomen hebben zich al sinds het begin weten te handhaven zonder snoei. Een boom wordt niet gezonder door te snoeien.
Waarom kan het toch wenselijk zijn te snoeien?

  • een boom veilig te maken naar zijn omgeving toe
  • ervoor te zorgen dat er geen hinderlijke takken ontstaan
  • een takvrije stam te ontwikkelen
  • bomen in een bepaalde vorm te ontwikkelen

Snoeien van bomen kan men indelen in een paar categorieën:

Jeugd- en begeleidingssnoei

Bij deze snoeiwijze nemen we eerst toekomstige probleemtakken weg. Dat zijn dode, zieke of beschadigde takken, schurende takken, dubbele toppen, zuigers, te lange takken, enz. Dan gaan we snoeien naar de boom zijn definitieve kroon. We snoeien de boom op, zodat hij later aan zijn eindbeeld beantwoordt. De snoeifrequentie is afhankelijk van de soort. Ongeveer om de 2 jaar tot alle takken van de tijdelijke kroon verdwenen zijn. Begeleidingssnoei wordt best uitgevoerd in de zomer.

Onderhoudssnoei

De onderhoudssnoei begint wanneer de boom zijn volwassen stadium bereikt heeft. Hierbij gaan we in functie van de conditie en/of structurele gebreken snoeien. Wat we altijd verwijderen zijn zieke of beschadigde takken en het dood hout (in de kroon).

Fruitboomsnoei

Bij fruitbomen wordt gesnoeid in functie van de opbrengst. We snoeien zo dat er lucht en licht in de kroon kan komen. Fruitbomen worden op jonge leeftijd eerst gevormd. Wanneer de vorming van de gesteltakken voltooid is, begint de onderhoudssnoei. Deze snoei heeft tot doel het evenwicht tussen groei en vruchtzetting te bevorderen. Zware onderhoudsnoei gebeurt in de zomer. Steenfruit snoeien we na het vallen van de vrucht en pitfruit in de winter.

Snoeitijdstip

Snoeien kan in principe het hele jaar door, behalve de periodes wanneer het blad uitloopt of afvalt. De beste periode is de zomer. Er is weinig sapstroomverlies, de kans op bastinscheuring is kleiner, er is een goede wondafgrendeling en overgroeiing, er wordt minder waterlot gevormd en de kans op aantastingen is kleiner. In de zomer kan wel maar maximaal 20% van de bladmassa verwijderd worden. Moet er meer gesnoeid worden, dan kan het ofwel gespreid worden over meerdere jaren of het kan in de winter uitgevoerd worden.